Een MagaZijn van de Zin

Een MagaZijn van zin  

Ken je dat, je draai vinden? Wat zou het fijn zijn om altijd te weten hoe te draaien. Helaas bestaat die handleiding van het leven niet. Dus draaien we allemaal wel eens verkeerd.

Als we er maar van leren. Met de jaren hebben wij alleszins al veel bijgeleerd. Wij hebben het daar dikwijls over: we wisselen ervaringen uit, we wisselen van gedachten, toetsen onze ideeën, bomen door op onderwerpen, we discussiëren, dagen mekaar uit ...

Dat bracht ons op het volgende idee: als wij alles wat wij in ons leven als zinvol ervaren – grote en kleine zingevers, het maakt niet uit – nu eens zouden verzamelen op een toegankelijke plek, dan zouden meer mensen er wat aan hebben. Zo is het idee voor MagaZijn er gekomen.

Eerst zijn we gaan praten met mensen in onze professionele en privéomgeving. We spraken hen over zin en tegenzin, over voldoening, over energie die energie geeft. En zie, zij gaven ons verhalen terug. Zij spraken ons over goesting, bevlogenheid, hechting, begrijpen en begrepen worden, geprikkeld worden door verschillen en zich op zijn gemak voelen door gelijkenissen ... allemaal zinnige dingen.

We werden zowaar nog enthousiaster, want aan inhoud zou het niet ontbreken. En we voelden ook al: als we door een beetje te delen al zoveel terugkregen, wat een boost zou dat niet geven als we met nog meer zouden zijn.

En zo evolueerde MagaZijn van een plan naar deze plek waar we zinnige dingen kunnen delen. Want dat is onze invalshoek: zin.

Waar andere media stoppen, vragen wij door naar wat mensen drijft en goesting geeft. MagaZijn geeft ruimte aan verhalen van en over mensen die vanuit verschillende invalshoeken daarover iets zinnigs te vertellen hebben.

Dat doen we door schitterende mensen aan het woord te laten in onze interviews. Door je blik te verruimen in onze nieuwsanalyses en dossiers. Door inspiratie op te doen bij levenskunstenaars en mensen op de werkvloer. Door je de weg te wijzen naar boeken, films, theater en verrassende plekken die goesting doen krijgen in het leven.

Zin vinden doet zin krijgen om zin te delen, waardoor we er zelf ook weer meer zin in krijgen. En zo vinden we onze draai. Je bent heel erg welkom om met ons in MagaZijn daarnaar op zoek te gaan.

Ilse Cornu &  Johan Van der Vloet

Wie zijn wij?

MEER OVER MAGAZIJN

MagaZijn is een nieuw, onafhankelijk interactief digitaal forum met nieuws, verdieping en verhalen over zingeving.

Een wereld in verandering

Alle mensen zijn op zoek naar zin, ze kunnen niet anders. De manier waarop mensen de vraag naar zin stellen, is echter grondig veranderd. Instituten en systemen spelen een steeds kleinere rol. Mensen zitten niet te wachten op een leer of moraal. Ze vragen evenmin algemene antwoorden op ‘de’ zin van het leven. Ze zoeken zelf naar betekenis van concrete situaties in een complexe en soms bedreigende wereld. Media behandelen de zinvraag wel, maar gaan er zelden op door. Tegelijk is de behoefte aan bronnen van zingeving en zinvinding groot. Het christelijke geloof heeft onze westerse cultuur en waardenpatroon intens beïnvloed. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen dienden zich ondertussen aan. Ook filosofen en psychologen houden zich vandaag sterk bezig met de vraag naar zingeving. Gemeenschappelijk is dat zij zoeken naar een zinvolle omgang met alles wat ons overkomt. Met deze bronnen gaat MagaZijn intensief aan de slag om te zoeken naar een levenshouding die ons vooruithelpt in ons dagelijkse leven en samenleven.
Zo kan een community groeien die de levenskwaliteit van burgers en de samenleving als geheel ten goede komt.
In MagaZijn bieden wij lezers de kans hun eigen zingevingsbronnen te exploreren, tot expressie te brengen, kritisch te bekijken, te voeden en te delen met anderen.

Een open doos

MagaZijn nodigt hedendaagse zinzoekers uit een ‘magazijn’ van zinvinding te ontdekken. Zoals het logo toont, wil het een open ‘doos’ met vele ingangen zijn.
MagaZijn
• bekijkt mens en maatschappij door de bril van zin en zijn
• vertrekt van actuele onderwerpen en gaat verder dan hun nieuwswaarde
• vraagt door waar andere media stoppen naar wat mensen zin en veerkracht geeft
• geeft ruimte aan verhalen van en over mensen die vanuit verschillende invalshoeken iets zinnigs over zin te vertellen hebben
• helpt te oriënteren in een complexe wereld en er de zin van (te blijven) inzien
• reikt ankerpunten aan om te groeien
• kijkt realistisch én hoopvol naar de toekomst
• brengt zinzoekers met elkaar in contact

Voor wie?

MagaZijn richt zich tot hedendaagse zinzoekers en biedt hen inspiratie, houvast en ruimte om zich te oriënteren op een zinvol leven, om te groeien als individu en als maatschappij. Daarom is MagaZijn bijzonder geschikt om in scholen, bewegingen en welzijnsinstellingen aan te bieden aan de personeelsleden. Sluit je aan als school of scholengroep? Of met een ziekenhuis, instelling, bedrijf?  Dan kun je eigen verhalen en getuigenissen delen op het platform en via een eigen inlog aan je personeel ter beschikking stellen (meer info: info@magazijn.community ).